Strategia rozwoju

Pojawienie się przedrostka GRUPA w nazwie firmy nie jest przypadkowe. Spółka nie powstała w celu realizacji pojedynczego projektu, ale zamierza się rozwijać. W długim okresie planuje stworzyć grupę kapitałową działającą w branży nieruchomości na wielu płaszczyznach. Firma chce świadczyć usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usług architektonicznych, usług związanych z pośrednictwem w obrocie i zarządzaniem nieruchomościami, a także usług i produktów z obszaru hotelarstwa, w którym firma ma już doświadczenie.

Misja i strategia długoterminowego rozwoju firmy została uwzględniona już na etapie procesu tworzenia systemu identyfikacji wizualnej. System został tak zaprojektowany, aby powstające w przyszłości spółki córki z jednej strony były łatwo identyfikowane przez klienta ze spółką matką, a z drugiej strony odróżniały się od siebie i budowały własną markę.

Zdjęcia osiedla